Pravila

POLAZIŠTA TURNIRA 4 GRADOVA


U organizaciji Turnira 4 grada pridržavamo se sljedećih osnovnih polazišta:


1. Na Turniru sudjeluju: Bratislava, Budimpešta, Ljubljana i Zagreb.

2. Glavna svrha Turnira 4 grada su sportski susreti i druženje mladih uz sport te upoznavanje grada domaćina, a što organizator treba imati na umu prilikom izbora programa i lokacija objekata smještaja i natjecanja.

3. Natjecanje za prijelazni pehar nosi ime Turnir 4 grada s rednim brojem turnira, imenom grada domaćina i godinom održavanja Turnira (22. Turnir 4 grada - Zagreb 2017.).

4. Na Turniru nastupaju reprezentacije pojedinih gradova s natjecateljima koji još nisu navršili 17 godina starosti (u 2017. godini to su natjecatelji rodeni 1.1.2001. i mladi).

5. Turnir se održava svake godine u drugoj polovici mjeseca lipnja. Gradovi organizatori odreduju se redoslijedom: Zagreb - Budimpešta – Bratislava – Ljubljana...

6. Broj sudionika iz jednog grada prilagoden je kapacitetima dvaju autobusa, a to je najviše 99 osoba.

7. Navedenom opsegu je prilagoden i program Turnira, te izbor sportova, kojih je 6. Dakle, svaki grad ima 6 ekipa, a sportovi su: atletika – djevojke i dječaci, stolni tenis - djevojke i dječaci, košarka – djevojke, nogomet – dječaci, odbojka – djevojke i rukomet - dječaci.

8. Program Turnira traje 4 dana. Natjecateljski dani su četvrtak, petak i subota. U četvrtak se održavaju po sportovima odvojeni tehnički sastanci voda ekipa. Nedjelja je termin za razgledavanje grada i odlazak kući.

9. Organizator snosi sljedeće troškove Turnira:

Ekipe se na natjecanja i razgledavanje grada voze svojim autobusima.

10. U organizaciju natjecanja ulaze:

11. U prvoj trećini natjecateljske godine organizator Turnira saziva dvodnevni sastanak predstavnika gradskih uprava za sport, odnosno predstavnika gradova sudionika Turnira. Organizator snosi troškove prehrane (od ručka na dan dolaska do ručka na dan odlaska) i smještaja za najviše troje predstavnika delegacije čiji su osnovni zadaci:

12. Službeni jezici Turnira 5 gradova su: njemački i engleski, te jezik domaćina.


PROPOZICIJE TURNIRA 4 GRADA


I. OPĆE ODREDBE

1. Broj sudionika

Reprezentacija svakoga grada sastavljena je od 99 članova: 74 natjecatelja, 18 članova vodstva ekipa, 5 članova službene delegacije i 2 vozača autobusa.

  Dječaci Djevojčice Treneri Voditelji Ukupno
Košarka   12 2 1 15
Nogomet 16   2 1 19
Odbojka   12 2 1 15
Atletika 8 8 2 1 19
Rukomet 14   2 1 17
Stolni tenis 2 2 2 1 7
 
Vozači autobusa 2 2
Delegacija 5 5
 
SVEUKUPNO 99

2. Službena delegacija

Službena delegacija svakog grada sudionika Turnira broji do 5 osoba. Za delegacije se organizira poseban program koji, izmedu ostalog, uključuje i prijem gradonačelnika grada domaćina.

3. Prijava reprezentacije

Sudionici turnira prijavljuju reprezentacije na obrascima koji se nalaze na web stranici domaćina Turnira.

Pravo nastupa imaju natjecatelji mlađi od 17 godina, odnosno za Turnir 2017. rodeni 1.1.2001. godine i kasnije

Obrazac za natjecatelja sadržava: ime, prezime, spol, dan, mjesec i godinu rođenja, naziv kluba, mjesto (pozicija) u ekipi, broj na dresu, identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica) i broj dokumenta, te broj sobe u kojoj će natjecatelj biti smješten.

Obrazac za trenera i vođu ekipe sadržava: ime, prezime, spol, dan, mjesec i godinu rođenja, identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica) i broj dokumenta, te broj sobe u kojoj će trener, odnosno voda ekipe, biti smješten.

Obrazac za prijavu domaćin Turnira postavlja na web stranicu najkasnije mjesec dana prije održavanja Turnira. U isto vrijeme domaćin Turnira svakom gradu sudioniku dostavlja lozinku za pristup obrascu za registraciju.

Sudionici Turnira su dužni ispuniti obrasce najkasnije 3 dana prije dolaska na natjecanje.

4. tehnički sastanak

Uoci pocetka Turnira organiziraju se tehnički sastanci vođa ekipa po sportovima, na kojima se dogovaraju posljednje pojedinosti o natjecanju u svakom sportu.

Voda ekipe dužan je fotokopije identifikacijskih dokumenata (osobne iskaznice ili putovnice) uručiti delegatu natjecanja u pojedinom sportu, na tehničkom sastanku.

Prve utakmice prvog kola igra domaćin i gosti iz grada najbližeg domaćinu.

5. Protokol

Nakon završetka natjecanja u svim sportovima uručuju se medalje trima najboljim ekipama odnosno natjecateljima u pojedinacnoj konkurenciji. Na atletskom natjecanju medalje se uručuju 10 minuta nakon završetka svake discipline.

Nakon završetka Turnira domaćin na završnoj večeri organizira svecanu dodjelu prijelaznih pehara i predaju službene zastave Turnira.

domaćin tom prigodom organizatoru slijedećeg Turnira, uručuje i komplet od 7 zastava svih gradova sudionika.

6. Pehari

Za ukupne rezultate u svakom sportu, pobjednicima se dodjeljuju prelazni pehari. U atletici i stolnom tenisu prelazni pehari se dodjeljuju u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Ukupni pobjednik Turnira dobiva prelazni pehar.

Gradovi – osvajaci prelaznih pehara dužni su pehare predati organizatoru sljedećeg Turnira na pripremnom sastanku.

7. Mjesta i objekti natjecanja

Turnir se organizira na sportskim terenima koji odgovaraju propisima pojedinih sportova. Treba nastojati da objekti natjecanja budu što bliže jedno drugome, da bi sudionici Turnira mogli pratiti natjecanja u drugim sportovima.

8. Jezik

Službeni jezici Turnira 5 gradova su njemački i engleski, te jezik domaćina.

9. Pripremni sastanak

Tijekom mjeseca travnja organizator Turnira saziva dvodnevni sastanak predstavnika gradova sudionika. Na sastanku se razgovara o organizaciji Turnira i obilaze objekti smještaja i natjecanja. Ocekuje se da sastanku budu nazočni predstavnici uprave za sport grada domaćina, te da njegove sudionike pozdravi gradonačelnik ili izaslanik gradonačelnika grada domaćina.

Delegacije gradova imaju do 3 clana.

Na pripremnom sastanku se usvajaju raspored i satnica natjecanja. Prve utakmice obavezno igraju reprezentacije domaćina i gostujućeg grada zemljopisno najbližeg gradu domaćinu..


II. PROPOZICIJE NATJECANJA


1. Provjera identifikacijskih dokumenata (osobne iskaznice ili putovnice)

Voda ekipe dužan je fotokopije identifikacijskih dokumenata (osobne iskaznice ili putovnice) uručiti delegatu natjecanja u pojedinom sportu, na tehničkom sastanku. Delegat natjecanja zadržava fotokopije identifikacijskih dokumenata do završetka natjecanja, a dužan ih je dati na uvid vodama drugih ekipa ako to zatraže.

2. Ukupni redoslijed

U ukupni redoslijed ubraja se samo reprezentacija koja ima uvrštene ekipe u svih 6 sportova, a to su: košarka, nogomet, odbojka, atletika, stolni tenis i rukomet.

Bodovanje po pojedinim sportovima:

1. mjesto5 bodova
2. mjesto3 boda
3. mjesto2 boda
4. mjesto1 boda

Ukoliko u ukupnom redoslijedu dvije reprezentacije imaju jednaki broj bodova, odlučuje:

U atletici i stolnom tenisu boduje se ukupni redoslijed zajedno za mušku i žensku konkurenciju.

3. Oprema

Svi natjecatelji jedne ekipe imaju jednoobrazne dresove.

Svaka ekipa je dužna imati dvije boje dresova, a prijavljuje ih na pripremnom sastanku.

4. Suci

Suce imenuju Provedbeni odbori po sportovima grada domaćina Turnira.

5. Žalbe

Žalbu mogu uložiti iskljucivo vode ekipa u pojedinom sportu i to 15 minuta nakon završetka utakmice ili natjecanja.

O žalbi odlučuje troclana komisija sastavljena od vode ekipa koje nisu ukljucene u sporni dogadaj. Žalbeni postupak organizacijski vodi delegat natjecanja grada domaćina za odredeni sport.

Odluka komisije je konacna.

O eventualnoj žalbi na dogadaj koji se ne odnosi na pojedini sport, nego na ukupno bodovanje ili drugi problem u vezi natjecanja ili organizacije, odlučuje peteročlana komisija koju čine vode delegacija svih gradova sudionika ili njihovi opunomoćeni predstavnici.


III. SPORTOVI


KOŠARKA – djevojke

1. Sustav igranja:

2. Pravila:

3. Vrijeme trajanja igre:

4. Bodovanje:

5. Redoslijed:

6. Nagrade:

NOGOMET – dječaci

1. Sustav igranja:

2. Pravila:

3. Vrijeme trajanja igre:

4. Kazne:

5. Oprema igrača:

6. Izmjene igrača:

7. Bodovanje:

8. Redoslijed:

9. Nagrade:

ODBOJKA – djevojke

1. Sustav igranja:

2. Pravila:

3. Način igranja:

4. Bodovanje:

5. Redoslijed:

6. Nagrade:

ATLETIKA – djevojke i dječaci

1. Natjecateljske discipline:

100 mdjevojke, dječaci;
400 mdjevojke, dječaci;
800 mdjevojke, dječaci;
4 x 100 mdjevojke, dječaci;
skok u visdjevojke, dječaci;
skok u dalj - 6 skokovadjevojke, dječaci;
bacanje kugle - 6 bacanjadjevojke, dječaci;

2. Pravila:

3. Natjecatelji:

4. Objekt natjecanja:

5. Bodovanje:

6. Bodovanje ukupnog redoslijeda:

7. Redoslijed:

8. Nagrade:

STOLNI TENIS – djevojke i dječaci

1. Sustav igranja:

2. Pravila:

3. Bodovanje:

4. Redoslijed:

5. Nagrade:

RUKOMET – dječaci

1. Sustav igranja:

2. Pravila:

3. Vrijeme trajanja igre:

4. Bodovanje:

5. Redoslijed:

6. Nagrade: